Chương trình Giáo dục

01

Khóa học Thông thường

Các khóa học cơ bản, trung cấp và cao cấp với các giáo trình và nội dung học tập của Sogang Korean Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ cho sinh viên với TOPIK-1 Trìnhđộ1-6

02

Khóa học Nâng cao

Khóa học Nâng cao 4 tháng cho sinh viên với TOPIK-1 Trìnhđộ1-2

  • Giờ học 4 giờ một ngày (tổng số 200 giờ)(Lớp buổi sáng: 09:00~13:00, Lớp buổi chiều: 13:00~17:00, Lớp buổi tối: 19:00~20:00)
  • Cấp học Trìnhđộ1 đến Trìnhđộ6 (Xác định theo bài kiểm tra phân lớp dành cho sinh viên mới)
  • Quy mô lớp học 15 đến 20 sinh viên trong lớp học nhỏ, 50 sinh viên trong lớp học chính
  • Ngày học Thứ Hai đến thứ Sáu
số 1 lô 17 tổ dân phố 5, phường đằng lâm, quận hải an thành phố hải phòng, Việt Nam
Tel: +84.225.362.5000 | E-mail : ymduhoc@gmail.com
Copyright(c) YM Education. All rights Reserved