Chương trình Giáo dục

 • Khóa Cơ bản Trình độ 1

  TOPIK Ⅰ(Level 1)

  Sinh viên có thể thực hiện các chức năng ngôn ngữ cơ bản, ví dụ như tự giới thiệu, mua hàng, gọi đồăn và nói chuyện về các chủđề cá nhân và gia đình, ví dụ như tự giới thiệu bản thân và gia đình, các sở thích và thời tiết. Sinh viên có thể viết các câu đơn giản với vốn từ khoảng 800 từ và hiểu ngữ pháp cơ bản. Sinh viên có thể hiểu và tổ chức các cuộc đối thoại và hội thoại hàng ngày trong các bối cảnh đơn giản.

 • Trình độ 2

  TOPIK Ⅰ(Level 2)

  Sinh viên có thể thực hiện các đoạn hội thoại cho các mục đích hàng ngày, ví dụ như gọi điện hoặc đề nghị giúp đỡ, cũng như cho các mục đích cụ thể ví dụ như sử dụng các trang thiết bị công cộng ở bưu điện hoặc ngân hàng. Sinh viên có thể hiểu các đoại đối thoại về các chủđề cá nhân và gia đình với vốn từ khoảng 1500 đến 2000 từ. Sinh viên có thể phân biệt từ vựng cho các bối cảnh trang trọng và các bối cảnh hàng ngày.

 • Khóa học Trung cấp Trình độ 3

  TOPIK Ⅱ(Level 3)

  Sinh viên có thể dễ dàng thực hiện hội thoại trong các bối cảnh hàng ngày vàđối thoại về việc sử dụng các trang thiết bị công cộng và duy trì tương tác xã hội. Không chỉ có thể nói về các chủđề hàng ngày, sinh viên còn có thể diễn đạt hoặc hiểu các chủđề xã hội quen thuộc được nêu trong các đoạn văn. Họ có thể hiểu các đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ hàng ngày và sử dụng trong câu dựa trên hiểu biết của mình.

 • Trình độ 4

  TOPIK Ⅱ (Level 4)

  Sinh viên có thể thoải mái thực hiện các chức năng ngôn ngữ trong lúc sử dụng các trang thiết bị công cộng và duy trì tương tác xã hội cũng như một số cấp độ chức năng ngôn ngữ cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, họ có thể hiểu các nội dung đơn giản trong các bản tin thời sự hoặc các bài báo. Họ có thể hiểu tương đối các chủđề xã hội phổ biến và có thể diễn đạt lưu loát và chính xác các chủđềđó trong khi đối thoại. Sinh viên có thể hội thoại về các nội dung xã hội và văn hóa trong các cuộc hội thoại dựa trên các thành ngữ thường dùng và hiểu biết của họ về văn hóa Hàn Quốc.

 • Khóa học Cao cấp Trình độ 5

  TOPIK Ⅱ (Level 5)

  Sinh viên có thể thực hiện một số cấp độ chức năng ngôn ngữ cần thiết cho nghiên cứu hoặc cho các nhiệm vụ của các lĩnh vực chuyên ngành. Đồng thời, họ cũng có thể hiểu và hội thoại về các chủđề không quen thuộc với họ, ví dụ như chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Sinh viên có thể phân biệt bối cảnh ngôn ngữ và mục đích ngôn ngữ, ví dụ như chính thức/không chính thức và trang trọng/hàng ngày.

 • Trình độ 6

  TOPIK Ⅱ (Level 6)

  Sinh viên có thể thực hiện các chức năng ngôn ngữ tương đối chính xác và lưu loát trong việc thực hiện nghiên cứu và các nhiệm vụ của các lĩnh vực chuyên ngành. Họ cũng có thể hiểu và hội thoại về các chủđề không quen thuộc với họ, ví dụ như chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Mức độ lưu loát về ngôn ngữ của sinh viên chưa đạt tới cấp độ của người bản ngữ, nhưng họ không gặp khó khăn khi phải thực hiện các chức năng ngôn ngữ vàđưa ra các thông điệp.

số 1 lô 17 tổ dân phố 5, phường đằng lâm, quận hải an thành phố hải phòng, Việt Nam
Tel: +84.225.362.5000 | E-mail : ymduhoc@gmail.com
Copyright(c) YM Education. All rights Reserved